Diskrete Semiconductor Products

Pajisje gjysëmpërçuese diskrete në përgjithësi i referohen gjysmëpërçues kristal diodë, gjysmëpërçues tranzitor të referuara si diodë, tranzitor dhe pajisjet speciale gjysmëpërçues.