optoelectronics

Një disiplinë teknike formuar nga kombinimi i optikë dhe elektronike.